Nationen Tamil Eelam

   Kronologi
   Skønheden ved tamilsk kultur
   Væbnet kamp og LTTE  
   Nye fremskridt for demokratiet
   Tamil Eelam bosættelser 
   Det nationale flag
 

 

          I mange tusinder år har det tamilske folk levet på øen, som nu hedder Sri Lanka.  Længe før begrebet nation og længe før koloniseringen havde tamilerne udviklet deres egen civilisation og organiseret deres levevis. I dag efter hundrede års slaveri under kolonimagten og flere nyere årtier med blodig forfølgelse udøvet af Sri Lankas fundamentalistiske singalesiske buddhistiske regering, har tamilerne organiseret sig for at kæmpe for retten til at leve i deres hjemland Tamil Eelam i fred og værdighed.Kampen for selvbestemmelse er kampen for retten til at vælge deres egen regering og retten til at vælge uafhængighed af en fremmed kolonimagt. Begge disse rettigheder er hårdnakket blevet dem nægtet i enhver pagt, traktat eller overenskomst både i teori og praksis, og den singalesiske hærs okkupation af det tamilske hjemland forhindrer ethvert fremskridt mod freden.

Kronologi

Der var tre særskilte kongeriger i Ceylon (nu kendt som Sri Lanka) før europæerne kom og koloniserede. Et af dem var det tamilske kongerige i den nordlige og østlige del af øen. Briterne samlede alle kongerigerne for “nemmere” at styre folket på øen. Da briterne forlod øen i 1948 overlod de hele Ceylon til en dominerende gruppe, singaleserne, som lige siden har regeret over de andre med autoritær myndighed, racisme og vold.

1921 Briterne, som var bange for at tamilerne og singaleserne ville forene sig, lavede reformer for at ændre den lovgivende forsamling fra lige repræsentation for tamiler og singalesere til 13 : 3 i singalesernes favør
1931 Donoughmores konstitutionelle reformer giver singalesiske ledere et absolut flertal til fuldstændigt at tage magten over det tamilske hjemland. Tamilerne bliver politisk magtesløse og singalesiske politikere spørger buddhistiske præster om hjælp for at sikre sig folkets stemmer. De buddhistiske præster genopliver en gammel myte for at retfærdiggøre buddhistisk og aryansk overhøjhed. Myten legitimerer de hellige mission af 700 mænd som invaderer øen fra Nordindien og overvinder det 
indfødte folk for at oprette en civiliseret singalesisk nation for at udbrede og beskytte Buddhismen.
1936 Den første regering, som kun består af singalesere, bliver dannet.
1948 Uafhængighed fra briterne. Den nye singalesiske premierminister fratager en million tamilske plantagearbejdere deres valgret. Han bosætter også grupper af singalesere i den østlige del af øen i et forsøg på at opløse det tamilske hjemland.
1956 Bandaranaike regeringen indfører “Kun Singalesisk Loven” som fjerner det tamilske sprog fra regeringen og i tillæg støtter en forfølgelse, hvor singalesiske bander myrder mere end 150 tamiler.

1957 Regeringen organiserer igen bander som forfølger og myrder tamiler.

1972 Efter mere end 20 års vedholdende og skrækkelig brutalitet fra staten, begynder tamilerne en væbnet kamp for frihed. V. Pirabarkan danner Tamilske Nye Tigre, som senere bliver til De Tamilske Tigre. (LTTE)

1977 Tamilerne stemmer med overvældende flertal for dannelsen af en fri Tamil Eelam nation. Singaleserne svarer med en ny anti-tamil forfølgelse under hvilken mere end 300 tamiler bliver dræbt og 120.000 må flytte fra deres hjem.

1983 Massedrab, voldtægter og brændinger af tamiler. Mere end 3000 tamiler dør som følge af den regeringsstøttede singalesiske buddhistiske fanatisme. Som modsvar melder mange tamiler sig til den væbnede kamp, som udvikler sig til folkets frihedsbevægelse. Indien, den regionale supermagt pumper penge i de væbnede grupper på den ene side, mens de på den anden side forhandler med Sri Lankas regering med det formål at få politisk kontrol over øen. 

1986 Indien manipulerer de væbnede grupper til at kæmpe mod hinanden. Den mest ansvarlige af de væbnede grupper LTTE, forbyder de andre grupper for at slutte de indre stridigheder.

1987 Indien bruger tvang og diplomati for at få Sri Lankas præsident til at underskrive Indo – Lanka aftale til egen fordel og imod det tamilske folks interesser. Det indiske militær går i land i det tamilske hjemland og forlanger at LTTE nedlægger våbnene, hvilket de gør.

I stedet bevæbner Indien de ( af L.T.T.E) forbudte militære grupper, så de kan bekæmpe LTTE igen. Sri Lankas militær overtræder aftalen ved at arrestere 17 høj stående LTTE medlemmer. Ved deres død ophæver LTTE våbenhvilen. Den indiske hær begynder at bekæmpe LTTE og tusinder af civile tamiler bliver dræbt.

1990 Den indiske hær bliver tvunget til at trække sig tilbage efter at have dræbt over 6000 civile tamiler under to års krig. LTTE befrier det meste af det nordlige Tamil Eelam og dele af det østlige Tamil Eelam og indfører civile administration.

1994 Chandrika Bandaranaike Kumaratunga bliver præsident i Sri Lanka ved at hun i valgkampen lover at hun vil forhandle om fred. LTTE løslader nogle krigsfanger for at vise deres gode vilje og for at skabe en stemning for fredsforhandlingerne.

1995 Chandrika afviser LTTE’s krav om at ændre ophøret af fjendtlighederne til en regulær våbenhvile. Hun forsætter den økonomiske embargo mod det tamilske folk og begynder at manipulere dem i et forsøg på at isolere LTTE fra dets populære støtte. Det mislykkes for hende at tale i fuld tillid og hun ignorerer det fire ugers ultimatum som er stillet af LTTE. LTTE trækker sig ud af forhandlingerne.

I juli begyndte Sri Lankas hær en bølge af terror i Tamil Eelam og Sri Lankas luftvåben bombede kirker og skoler og dræbte i hundredvis af tamiler. I oktober invaderede og okkuperede hæren brutalt Jaffna, 500.000 flygtede fra Jaffna og de fleste af dem søgte tilflugt hos LTTE i Vanni regionen.

1996 Den Sri Lankanske regering opretter koncentrationslejre, hvor de fængsler ti tusindvis af tamiler i syd og øst. Sri Lankas regering bomber og kaster granater i Vanni og kaster napalm i landsbyer i nord.

1997 Sri Lankas regering fortsætter sin strategi med at prøve på at etablere militær dominans over det tamilske folk, mens LTTE tappert forsvarer folk mod total tilintetgørelse. Sri Lanka regeringen forsøger at presse LTTE til afvæbning ved at holde det tamilske folk som gidsel under trusler om udslettelse. Dens plan er at tamilerne ikke skal have noget forsvar for at den kan opfylde sit projekt, som er folkedrab.

Skønheden ved tamilsk kultur

    Det tamilske sprog har en ubrudt rekord på 3000 år med stor filosofisk litteratur. I disse skrifter refereres der til eksistensen af mere end 12000 års litterær historie og tamilske akademier for kunst, videnskab og kultur. Tamil har en høj kulturel videnskabelig, medmenneskelighed, naturfølsom fællesskabscentreret forståelse af samfundet. Nogle af de største bidrag fra den tamilske kultut til verden kommer fra denne forståelse for menneskelighed og natur. En stor katastrofe for alle folk i verden finder sted i dag, hvor regeringen i Sri Lanka, som identificerer sig med ideologien fra arisk overhøjhed, bruger sine muskler af international magt til at opfylde sin mission at udrydde den tamilske race.

Væbnet kamp og LTTE

    I 1970 blev L.T.T.E dannet af V. Pirabakaran for at kæmpe for tamilsk frihed. Det begyndte som en undergrunds modstandsbevægelse og voksede så, som følge af folkets svar på den tiltagende brutalitet som blev udøvet af den singalesiske buddhistiske fundamentalistiske regering i Sri Lanka. I dag er der mange tusinder LTTE frihedskæmpere, som har valgt at deltage i kampen, fordi de elsker deres eget folk for højt til at tillade tortur, voldtægt og drab på deres slægtninge. særligt den skrækkelige regering i 1983, som støttede forfølgelsen af tamiler. 

     Det berørte alle tamiler på øen, og tilskyndede mange unge tamiler til at melde sig til den væbnede kamp, idet de indså, at de måtte handle seriøst for at redde deres samfund. Den væbnede kamp begyndte som det intelligente og ansvarlige modsvar til ti år af yderliggående forfølgelse. Så i tillæg til at være en militærmagt udviklede LTTE sig også tidligt som en meget organiseret og målbevidst social befrielsesorganisation. Enhver person på ethvert niveau i organisationerne pr. definition en som kæmper for folket. Dette betyder, at deres aktiviteter nødvendigvis skal være for folket såvel som at passe med LTTE’s stærke retning mod frihed for folket.
    Det betyder, at de, som bærer våben forventes at opføre sig med stor ansvarlighed og moral, fordi de har erhvervet sig og udøver magt. På grund af denne indstilling har organisationen været i stand til at vokse i renhed for at opnå frihed for folket. Denne ansvarlighed som ligger ledelsen af LTTE stærk på sinde har udviklet en høj grad af tillid fra det enkelte medlem af organisationen og fra det tamilske samfund. Denne kollektive tillid har skabt en stor, kreativ dynamisk dygtighed: en enorm bølge af energi, som støtter alle dele af organisationen, fra toppen og hele vejen ned gennem alle niveauer af ledelsen, og som rækker ud til alle tamilske kvinder og mænd i verden. Det er sjælen og styrken i det tamilske folks kollektive væbnede modstand.
 
 
 

 

Nye fremskridt for demokratiet

    Tamil Eelam nationen har i krigstid og under den totale økonomiske embargo skabt et meget effektivt og dygtigt administrationssystem, som er centreret om folket. I de forskellige landsbyer og på distriktsniveau har folket dannet demokratiske organisationer for at arbejde for deres økonomiske, kulturelle, religiøse, og uddannelsesmæssige forhold, samt fritid og andre interesser. 

    Enhver i Tamil Eelam kan demokratisk vælge medlemmer i de lokale organisationer, som tager sig af den enkeltes velfærd, for eksempel uddannelsesråd, landbrugsråd, handelsråd. I tillæg hertil kan enhver individuelt eller i grupper stille spørgsmål og anbefale regler, love, bestemmelse, procedurer og politik i enhver sektor på ethvert niveau. 

     Under etablering af den nye administration samlede LTTE teams af civile og professionelle i alle sektorer for at planlægge og vurdere omkostningerne ved genopbygningen og udviklingen. Tusinder af mennesker deltog fra græsrødderne til teknokraterne og LTTE skaffede de nødvendige faciliteter. Forslag udviklet af ekspertkomiteer blev præsenteret ved en række offentlige møder, hvor borgernes anliggende og forslag blev modtaget og inkluderet. 

     Den civile administration i Tamil Eelam er skabt med inspiration fra folket for at opbygge et socialt samfund. Det giver mulighed for at demokratiet kan begynde fra græsrødderne og udvikle sig til en demokratisk dannet regering og et økonomisk system dannet af det indfødte folk for det indfødte folk i modsætning til det demokratiske system som blev overgivet fra briterne og påtvunget af Sri Lankas majoritetsbefolkning som består af 73% singalesere.

Tamil Eelam bosættelser 

    Der er mere end 500.000 Eelam tamiler som bor rundt om i verden. De fleste af dem har forladt Tamil Eelam på grund af krigen, som føres mod dem af den fundamentalistiske singalesiske buddhistiske regering i Sri Lanka. Hovedparten af Eelam tamilerne ønsker at rejse tilbage til deres hjemland, når det er befriet.

Det nationale flag

    Tiger flaget er et ældgammelt tamil symbol, og har som sådan dybe rødder i det tamilske folks politiske historie. I dag er dets betydning at det symboliserer nyopstandelsen af Tamil Eelam nationen. farverne i flaget er vigtige. Den gule symboliserer menneskerettighed, rød betyder ønsket om social lighed og sort symboliserer styrken til at møde vanskeligheder’

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]