Archive for december, 2004

Velupillai Pirapaharan, leder af Befrielsestigrene, appellerede onsdag til det internationale samfund og De Forenede Nationer om gavmildt at hjælpe befolkningen i det nordøstlige område, der er blevet raseret af Tsunami. ‘I udtrykker min dybeste sympati og medfølelse over for mit folk, der mistede venner og familie ved denne katastrofe. Jeg udtrykker også min dybeste sympati og medfølelse over for vore muslimske og singhalesiske brødre i syd, som blev ramt af Tsunami’, sagde han i en erklæring, udsendt på tamilsk fra LTTE’s hovedkvarter.

Han udtrykte sin kærlighed og taknemmelighed til tamiler i udlandet for den hjælp, de yder til den Tsunami-berørte befolkning i NordØst. Han bad dem indtrængende om at fortsætte deres hjælp til at afhjælpe katastrofen.

Her følger budskabets officielle tekst:

‘Mit elskede og respektable tamilske folk,

‘Vort hjemland står overfor en enorm katastrofe uden fortilfælde og er nedsunket i dyb sorg i dag. For få dage siden, totalt uventet for enhver, ramte en pludselig frådende vulkansk flodbølge kystbælterne i den sydøst-asiatiske region. På øen Sri Lanka blev kysten fra Jaffna til Galle, og specielt vort hjemlands territorier mål for naturens rasen, hvilket resulterede i massiv ødelæggelse af liv og ejendele.

De ødelæggelser, der er forårsaget af denne flodbølge, har forværret lidelserne for vort folk, der i forvejen var berørt af en krig, der varede over tyve år og som har sønderrevet vor nation. Jeg udtrykker min følelse af samhørighed, trøst og dybeste medfølelse overfor vort folk, som har mistet deres elskede og kæreste, og som oplever ubærlig sorg og smerte. Min medfølelse gælder også vore muslimske og singhalesiske brødre i de sydlige kystområder, der har mistet venner og familie og er i dyb sorg. Jeg benytter også denne lejlighed til at udtrykke min medfølelse og dele deres sorg overfor alle mennesker i de sydasiatiske lande, særligt Indien og Tamil Nadu, som er ramt af denne katastrofe.

‘Denne vulkanske flodbølge har ikke alene taget livet af adskillige tusind af vort folk og såret tusinder. Da adskillige landsbyer ved kysten er udslettet, har den også ødelagt tilværelsen for dem af vort folk, der ernærer sig som fiskere. Adskillige familier er blevet totalt udslettet og den sociale infrastruktur komplet ødelagt. Bosteder og hjemsteder for adskillige familier er blevet ødelagt, hvilket alvorligt berører deres fremtid.

Vor befrielses-organisation, Tamilsk Rehabiliterings Organisation, andre Ikke-regerings-Organisationer samt adskillige civilt baserede organisationer er sammen gået ind i rednings-aktioner og humanitær hjælp til dem blandt vort folk, der er blevet ramt af denne tragedie og lever et liv i elendighed. Jeg føler mig forpligtet til at udtrykke mine taknemmelige følelser af taknemmelighed og kærlighed til vore brødre i udlandet, som frivilligt og storsindet giver en hjælpende hånd til rednings-aktionerne og derigennem styrker vor beslutsomhed og giver håb til de ulykkelige. Jeg anmoder dem alvorligt om at fortsætte med denne hjælp for at redde vort folk fra følgerne af denne enorme katastrofe. Jeg beder indtrængende om støtte og storsindet hjælp fra det internationale samfund og FN til at hjælpe vort folk i nød.

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]