Velinformerede kilder i Colombo betegner
LTTE-medlemmer, enten i forvaring eller som operative enheder på øen, som de
mest sårbare overfor kontraspionage mod den tamilske nation fra
Colombo-regeringens side. Colombo-regeringen fokuserer nu på at få den sektion
af LTTE, der er fanget i en fælde, til at fordømme Tamil Eelam og intensiverer
deres bestræbelser på at gøre brug af 'Heltenes Dag' til at afprøve
kontraspionagen. Colombo bliver bistået af visse magter i disse bestræbelser,
udtalte kilderne endvidere. Imidlertid besvarede udlandstamilske cirkler nyheden
ved at sige, at under de nuværende omstændigheder bør enhver 'erklæring',
henvendt til offentligheden betragtes, ikke ud fra synspunktet "hvad der bliver
sagt eller hvem, der har sagt det, men ud fra, hvor det er blevet sagt." Det
frie LTTE har et stort ansvar med hensyn til at fremme den opståen af nyt
demokratisk lederskab, som virkelig repræsenterer tamilernes nationale
forhåbninger, udtalte de videre.

Ifølge kilderne er det en vigtig strategi i den
øjeblikkelige krig mod tamilske nationalisme-centre rundt omkring at få LTTE til
at bekendtgøre, at dets leder, Velupillai Pirapaharan ikke er mere, selv om
uomstødelige beviser for eller imod ikke påvirkes af det.
 
Når der ikke er nogen mulighed for at forklare
omstændighederne, er spørgsmålet,hvorvidt den udviste hastighed og det udøvede
pres fra visse sider for en sådan bekendtgørelse medfører opgivelse af tamilsk
nationalismes mål samt eftergivenhed over for ydre magtinteresser, lød
kommentarerne fra tamilske medie-kredse i Colombo.
 
I denne sammenhæng anførte de tamilske kredse
fraværet af enhver international undersøgelse eller erklæring, endog fra
alle med forventelig interesse, som f.eks. det indiske samfund. De mindedes
også, at Indien efter 2.Verdenskrig afslog at acceptere USA's holdning til det
besatte Japan ved Subhas Chandra Boses overdragelse.
 
Ifølge dem kunne Tamil Nadu's statsminister, M.
Karunanidhi, der nu er bekymret over problemerne, have hjulpet ved ikke at
opmuntre dele af LTTE til at afvige fra det nationale mål og derved skabe
problemer, hvis han havde afholdt sig fra at fordømme Tamil Eelam.
 
 
Imidlertid er en tydelig intensivering af
udtalelser, der stammer fra forskelligt hold, blevet bemærket på
det seneste, travlt beskæftiget med ikke blot at tage modet fra Eezham-tamilerne
angående deres nationale forhåbninger, men også med at lokke dem til at støtte
selve hæren og den srilankanske stat, der set fra deres side begår
folkemord.
 
Mange tamilere, der tidligere, forståeligt nok, kun
betragtede nogle af disse personer som anti-LTTE
kredse, undrer sig nu over deres anti-nationale holdninger.
 
Kampagner, henvendte sig til Eezham-tamilerne og
rakkede deres nationalisme ned ved at henvise til de dårlige forhold i
øjeblikket for tamilerne på øen og på vigtigheden af genopbygning frem for
politiske krav. Men interessant nok stammer de fleste af sådanne kampagne-tiltag
fra de selvsamme kredse, der var skyld i de omtalte dårlige forhold for
tamilerne ved at samarbejde med Mahinda Rajapakse.
 
Påfaldende nok rådede en tidligere militant gruppe,
som stadig bruger Tamil Eelam på sit navneskilt, tamilerne til, for et par dage
siden, 'ikke at kræve, hvad der ikke er muligt'.
 
Iagttagere peger på, at Colombo-regeringen ikke er
klar til at begynde genopbygningen, hverken for samarbejdende tamilere eller for
internationale institutioner, men ønsker at vente lidt. Nogle udlands-tamilere,
der mødes hemmeligt eller åbenlyst med Rajapakse-folk bliver kun ført rundt for
at skærpe deres nostalgiske appetit, udtalte observatører.
 
Medens Douglas Devananda fremsatte en erklæring i
Zurich om, at han var i gang med at diskutere genopbygning og mere magt til
provinsrådene, ønsker Buddhist-præsten i Kandy at gøre det af med provinsrådene,
og det øjeblikkelige anliggende for præsten i Kelaniya er 'udvikling'.
Tamilernes genopbygning er ikke deres anliggende.
 
En akademiker i Jaffna, kendt for sine tamilske
nationalistiske følelser, lød pessimistisk, da han finder dem, der skulle være
tamilske ledere for svage til at forfølge det nationalistiske mål.
 
Diaspora-kredse, der følger situationen, fortalte
TamilNet om det store behov for oprettelse af en fast politisk ledelse, der ikke
opfører sig som syndebukke.
 
Efter deres mening er alle, der samarbejdede med
Mahinda Rajapakse eller nogle af dem, der tænkte på at tjene udenlandske
magt-interesser som et middel til at opbygge et tamilsk statssamfund, ikke
egnede til at være ledere.
 
Der er en forkastelig kampagne i gang, der,
samtidig med, at den giver udtryk for nationale forhåbninger, gør sig til
talsmand for voldelig politik.
 
Genopbygning, udvikling og befrielse af et folk kan
aldrig ske gennem defaitisme, ved at give afkald på nationalismens ånd eller ved
ydmygt at acceptere en anden slags nationalisme, som man vil foragte i årevis.
Men det kan ske ved at holde fast i målet og kæmpe for det, sagde
de.
 
De sektioner af LTTE, der er stadig er frie og
intakte, har nu det historiske ansvar for at opmuntre de nationale politiske
ledere på demokratisk vis såvel i diasporaen som på øen ved at indkorporere
alle, der har tamilske nationale forhåbninger, og ved at overgive arbejdet til
befolkningen, udtalte diasporaen.
 
Befolkningen har samme ansvar for at tage
udfordringen op. De må skaffe velegnede ledere gennem demokratiske handlinger
med organisering af deres politik. Landeråd og en overnational regering danner
platformen i diasporaen for tilvejebringelse af nyt lederskab. De kan sikkert
inspirere den uafhængige tamilske ledelse, der med tiden oprettes på øen.
Samarbejdskredse er velkomne til at gøre, hvad der er muligt for dem. Men deres
politiske kurs og deres vrede mod LTTE, der resulterer i at sætte tamilske
anstrengelser i miskredit, tjener intet andet formål end at hjælpe modstanderne
inde og ude. De skulle hellere deltage i den demokratiske proces, sagde
diaspora-kredsene endvidere.
 
Angående markering af 'Heltenes Dag' var de
bemærkninger, der hørtes i diasporaen, at den skal markeres på en kreativ måde i
år, som angiver positive retningslinier for den kamp, der ligger
forude.
 

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Tamil refugees returned from India languish for seven years along border village of Vavuniyaa 13. januar 2019
  Thirty-seven Tamil families that have returned from the refugee camps in Tamil Nadu in India to their native village of Maruthoadai of Naavaladi in Vavuniyaa North after three-decades of exile are struggling without gaining access to their lands located along the border of Northern Province in Vavuniyaa North. The SL Forest Department is not allowing […]
 • Sri Lanka: Colombo accelerates Sinhalicisaton of disputed heritage hilltop in Vavuniyaa 12. januar 2019
  A team of technicians from the SL Archaeology Department were deployed to copy stone inscriptions found at the disputed heritage site of Vedukku-naa'ri hill-top in Vavuniyaa on Thursday and Friday. The members of the group were claiming that they had come following special requests from the District Secretary of Vavuniyaa, a Sinhalese, and the secretariat […]
 • Sri Lanka: SL State apparatus at full swing to Sinhalicise ancient temple of Tamils in Trincomalee 11. januar 2019
  The trustees of Thiruk-koa'neasvaram (Koneswaram) temple in the eastern port city of Trincomalee blame three different authorities of the unitary of state of genocidal Sri Lanka as severely restricting their initiatives to preserve the spiritual environment at the historic Saiva temple. The Tamil devotees experience the conduct of the SL state apparatus as racial discrimination, […]
 • Sri Lanka: Top military post for genocidaire Sinhala commander, Quisling acid-test to Tamil academic 10. januar 2019
  Two appointments recently made by the president of the unitary state of genocidal Sri Lanka have evoked much attention. One is the appointment of a Tamil person, Dr Suren Raghavan, who has been serving him for some time, as the Governor of the Northern Province; and the other is the appointment of Major General Shavendra […]
 • Sri Lanka: Tamil POW goes on dry hunger-strike amidst suffering asthma attack 9. januar 2019
  31-year-old Tamil Prisoner of War, Sivaseelan Sivapragasam, who has been waging a hunger strike at Anuradhapura prison Saturday, refused to drink water starting from Tuesday. On Wednesday morning he was subjected to medical inspection at the prison hospital. Later in the noon, he was rushed to Anuradhapura hospital in a stretcher after suffering an asthma […]