R. Sampanthan, TNA Leader
Den srilankanske stat ødelægger sin egen
suverænitet

 

"Skønt den srilankanske regering bruger store
ord om sin bekymring for de fordrevne i Vanni, foretager den sig ikke andet end
at tillade disse mennesker at modtage nødtørftige fødevarer fra 'De Forenede
Nationers Fødevare Program", sagde R,Sampanthan, parlamentarisk gruppeleder for
'Tamil National Alliance' (TNA), i sin tale i parlamentet tirsdag. Vedrørende
den srilankanske stats afslag på at etablere FN's tilstedeværelse som
mæglere ved krænkelser af menneskerettigheder, beskyldte den kendte tamilske
politiker den srilankanske stat for at bidrage til "nedbrydning og endog
ødelæggelse af sin egen suverænitet," i en lang tale under debatten om
en forværret krise-situation.

Uddrag fra Sampanthans tale vedrørende de
civiles problemer i Vanni og FN's rolle følger her:
 
"Ca.200.000 ikke-militære tamilske civile er blevet
tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af svære militære angreb, hyppige
luftbombardementer og kraftig artilleri-ild, foretaget af den srilankanske stats
styrker, både dag og nat, i disse områder i Vanni."
 
"…Intensiteten af angrebene er uden fortilfælde,
hvad angår SriLanka. Aldrig før har sådanne intense angreb fundet sted her i
landet, og efter internationale standarder mener man, at de øjeblikkelig angreb
er lige så kraftige som de værste, der har fundet sted på noget tidspunkt og i
nogen del af verden."
 
"Angrebenes hensynsløshed, mine herrer, kan
vurderes ud fra den kendsgerning, at regerings-repræsentanten i Mullaththeevu,
som er af samme rang som en distrikts-leder i Indien, samt hustruen til
distrikts-overlægen blev kvæstet medens de sov i deres embeds-boliger sent om
natten i Mullaiththeevu distrikt."
 
"FN og dets relaterede organisationer samt
internationale NGO organisationer har i den udstrækning, det er muligt i den
foreliggende situation, ydet og yder fortsat hjælp, og vi er taknemmelige over
for disse organisationer for den hjælp, de yder til disse ulykkelige
mennesker."
 
"Skønt regeringen bruger store ord om sin bekymring
for disse mennesker, foretager den sig ikke andet end at tillade dem at modtage
nødtørftige fødevarer fra 'Verdens Fødevare Program'."
 
"Vi frygter, mine herrer, at det værste er
forestående. Det er den almindelige opfattelse, at kampene vil intensiveres i de
kommende uger, og hvis det sker, er det uundgåeligt, at der ske flere
fordrivelser, død og ødelæggelse. Den forestående monsunregn vil kun gøre disse
civiles alvorlige problemer endnu værre."
 
"For at opnå sin uretfærdige hensigt, at
undertrykke det tamilske folks legitime politiske ønsker, gør den srilankanske
stat sig skyldig i åbenbare krænkelser af international bestemmelser, som det
har skrevet under på, og som, vil jeg hævde, den er forpligtet til at
følge."
 
"Intensivering af kampene, med den virkning,  at
hjælpearbejdere hindres yderligere eller nægtes adgang til disse områder, kunne
resultere i en alvorlig humanitær krise af langt større dimensioner, end det er
tilfældet i øjeblikket således, at de fordrevne bliver nægtet ly, mad, medicin,
drikkevand og andre nødvendigheder, og at selv institutioner som hospitaler ikke
kan fungere, hvilket altsammen vil kunne få katastrofale konsekvenser for den
tamilske befolkning, ikke mindst kvinder og børn."
 
UN agencies briefed

Mr.Sampanthan
 
"Folk bliver dræbt og forsvinder i alle dele af
landet, og dette er et fortsat fænomen. Det sker i alle distrikter i Nord-Øst og
også i alle andre dele af landet."
 
"Den srilankanske stat er ikke i stand til at
bringe dette til ophør."
 
"Alle anstrengelser for at oprette en mæglende
mekanisme under FN's beskyttelse har ikke været en succes, på grund af den
srilankanske stats nægtelse af at acceptere en sådan mekanisme.
Jeg mener, at et sådant afslag fra den srilankanske
stats side medfører en større forpligtelse for den srilankanske stat til at gøre
en ende på sådanne overtrædelser."
 
Det er den srilankanske stat er heller ikke i
stand,"
 
"Den srilankanske stat påberåber sig den
srilankanske stats suverænitet som en undskyldning for sin nægtelse af at
acceptere en mekanisme under FN's beskyttelse og ignorerer den kendsgerning, at
suverænitet også indbefatter fundamentale rettigheder. Menneskerettigheder og
fundamentale rettigheder er uløseligt forbundne, og den srilanske stat er ikke
klar over, at når den tillader åbenlyse krænkelser af menneskerettigheder,
tolererer den krænkelse af srilankansk suverænitet og bidrager i virkeligheden
til nedbrydning og dermed ødelæggelse af sin egen suverænitet.

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Eezham Tamils set to mobilise against heritage genocide in Kanniyaa, Trincomalee 15. juli 2019
  Following the call from the Saiva priest of Thenkayilai Aadheenam at Kanniyaa, Trincomalee, the grassroots of the Eezham Tamils are mobilising for a unified protest against the heritage genocide at Kanniyaa Hot Wells. Former Chief Minister of Northern Province Justice CV Wigneswaran expressing his solidarity named the joint activity against Tamils at Kanniyaa as an […]
 • Sri Lanka: Colombo wants to grab lands once again for power plants in Champoor 14. juli 2019
  The occupying Sinhala-Buddhist unitary state in Colombo has once again schemed to acquire the agricultural and residential lands of the Eezham Tamils in Champoor in Trincomalee for the construction of two power plants. The project seems to have been outsourced to a Japanese firm this time. The Tamil people were protesting against the controversial project […]
 • Sri Lanka: ITAK's failure brings Sinhala extremists to Jaffna's entrance with challenging ceremony 13. juli 2019
  The occupying Sinhala military in Jaffna has hurriedly organised a ceremony, Puṇya Mahōtsavaya, at the controversially erected Buddhist ‘Sammidhi Sumana’ Vihara at the entrance to Jaffna city at Naavat-kuzhi in Jaffna on Saturday evening. The construction of the stupa is yet to complete. However, the SL military has announced the move to coincide with the […]
 • Sri Lanka: Trustee vows to take up legal fight for restoration of Kanniyaa temple 12. juli 2019
  The Sinhala SL Government Agent (District Secretary) of Trincomalee District, NAA Pushpakumara, has been liaising with the SL Presidential Secretariat in Colombo and facilitating the SL Archaeology Department to resume the deconstruction of the base structure of Pi'l'laiyaar temple at the disputed heritage site of Kanniyaa Hot Wells. Mrs Ganesh Kokilaramany, who is the land-owner […]
 • Sri Lanka: SL Archaeology Department resumes disputed ‘chaitya’ project in Kanniyaa 11. juli 2019
  Openly violating the promise extended to Mano Ganesan, the SL Minister of Hindu Religious Affairs and National Integration on 10th June 2019, the occupying Colombo's Archaeology Department has resumed the controversial dismantling of the base construction of the old Saiva temple of Pi'l'laiyaar at the heritage site of Eezham Tamils in Kanniyaa, Trincomalee three days […]