R. Sampanthan, TNA Leader
Den srilankanske stat ødelægger sin egen
suverænitet

 

"Skønt den srilankanske regering bruger store
ord om sin bekymring for de fordrevne i Vanni, foretager den sig ikke andet end
at tillade disse mennesker at modtage nødtørftige fødevarer fra 'De Forenede
Nationers Fødevare Program", sagde R,Sampanthan, parlamentarisk gruppeleder for
'Tamil National Alliance' (TNA), i sin tale i parlamentet tirsdag. Vedrørende
den srilankanske stats afslag på at etablere FN's tilstedeværelse som
mæglere ved krænkelser af menneskerettigheder, beskyldte den kendte tamilske
politiker den srilankanske stat for at bidrage til "nedbrydning og endog
ødelæggelse af sin egen suverænitet," i en lang tale under debatten om
en forværret krise-situation.

Uddrag fra Sampanthans tale vedrørende de
civiles problemer i Vanni og FN's rolle følger her:
 
"Ca.200.000 ikke-militære tamilske civile er blevet
tvunget til at flygte fra deres hjem på grund af svære militære angreb, hyppige
luftbombardementer og kraftig artilleri-ild, foretaget af den srilankanske stats
styrker, både dag og nat, i disse områder i Vanni."
 
"…Intensiteten af angrebene er uden fortilfælde,
hvad angår SriLanka. Aldrig før har sådanne intense angreb fundet sted her i
landet, og efter internationale standarder mener man, at de øjeblikkelig angreb
er lige så kraftige som de værste, der har fundet sted på noget tidspunkt og i
nogen del af verden."
 
"Angrebenes hensynsløshed, mine herrer, kan
vurderes ud fra den kendsgerning, at regerings-repræsentanten i Mullaththeevu,
som er af samme rang som en distrikts-leder i Indien, samt hustruen til
distrikts-overlægen blev kvæstet medens de sov i deres embeds-boliger sent om
natten i Mullaiththeevu distrikt."
 
"FN og dets relaterede organisationer samt
internationale NGO organisationer har i den udstrækning, det er muligt i den
foreliggende situation, ydet og yder fortsat hjælp, og vi er taknemmelige over
for disse organisationer for den hjælp, de yder til disse ulykkelige
mennesker."
 
"Skønt regeringen bruger store ord om sin bekymring
for disse mennesker, foretager den sig ikke andet end at tillade dem at modtage
nødtørftige fødevarer fra 'Verdens Fødevare Program'."
 
"Vi frygter, mine herrer, at det værste er
forestående. Det er den almindelige opfattelse, at kampene vil intensiveres i de
kommende uger, og hvis det sker, er det uundgåeligt, at der ske flere
fordrivelser, død og ødelæggelse. Den forestående monsunregn vil kun gøre disse
civiles alvorlige problemer endnu værre."
 
"For at opnå sin uretfærdige hensigt, at
undertrykke det tamilske folks legitime politiske ønsker, gør den srilankanske
stat sig skyldig i åbenbare krænkelser af international bestemmelser, som det
har skrevet under på, og som, vil jeg hævde, den er forpligtet til at
følge."
 
"Intensivering af kampene, med den virkning,  at
hjælpearbejdere hindres yderligere eller nægtes adgang til disse områder, kunne
resultere i en alvorlig humanitær krise af langt større dimensioner, end det er
tilfældet i øjeblikket således, at de fordrevne bliver nægtet ly, mad, medicin,
drikkevand og andre nødvendigheder, og at selv institutioner som hospitaler ikke
kan fungere, hvilket altsammen vil kunne få katastrofale konsekvenser for den
tamilske befolkning, ikke mindst kvinder og børn."
 
UN agencies briefed

Mr.Sampanthan
 
"Folk bliver dræbt og forsvinder i alle dele af
landet, og dette er et fortsat fænomen. Det sker i alle distrikter i Nord-Øst og
også i alle andre dele af landet."
 
"Den srilankanske stat er ikke i stand til at
bringe dette til ophør."
 
"Alle anstrengelser for at oprette en mæglende
mekanisme under FN's beskyttelse har ikke været en succes, på grund af den
srilankanske stats nægtelse af at acceptere en sådan mekanisme.
Jeg mener, at et sådant afslag fra den srilankanske
stats side medfører en større forpligtelse for den srilankanske stat til at gøre
en ende på sådanne overtrædelser."
 
Det er den srilankanske stat er heller ikke i
stand,"
 
"Den srilankanske stat påberåber sig den
srilankanske stats suverænitet som en undskyldning for sin nægtelse af at
acceptere en mekanisme under FN's beskyttelse og ignorerer den kendsgerning, at
suverænitet også indbefatter fundamentale rettigheder. Menneskerettigheder og
fundamentale rettigheder er uløseligt forbundne, og den srilanske stat er ikke
klar over, at når den tillader åbenlyse krænkelser af menneskerettigheder,
tolererer den krænkelse af srilankansk suverænitet og bidrager i virkeligheden
til nedbrydning og dermed ødelæggelse af sin egen suverænitet.

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]