potentialdefendants_frontHævder, at "der er grund til at tro,
at Gotabhaya Rajapakse har gjort sig skyldig i et Srebrenica-lignende folkemord
eller det, der er værre, mod SriLanka's tamilere           . Siden han indsattes
i embedet i november 2005, har han været vidne til udenretslige drab på over
1.500 tamilere, tortur, snesevis af kidnappinger, utallige arrestationer samt
fordrivelse af over 250.000, en kolossalt stor procentdel af de tamilere, der
ikke er flygtet til udlandet for at søge asyl." En kommentar i Washington Times,
onsdag,  opfordrede kraftigt USA's justitsministerium til at forestå en
folkemords-undersøgelse af SriLanka's forsvars-minister, Gotabhaya Rajapakse,
generalløjtnant Fonseka og Basil Rajapakse.

Kommentaren var skrevet af Bruce Fein, Washington
sagfører og tidligere vicejustitsminister         under præsident Ronald
Reagan.
 
 
Artiklens fulde tekst følger:
 
Bosnien har sin Radovan Karadzic, Sudan har sin
Omar Bashir og USA kunne have sin Gotabhaya Rajapakse. Han er en amerikansk
statsborger, der gør tjeneste som SriLanka's singhalesisk- buddhistiske
forsvarsminister, der muligvis er skyldig i et igangværende folkemord mod
SriLanka's tamilere.
 
Skønt hr Rajapakse formodes at være uskyldig, bør
USA foretage efterforskning for at garantere, at de er så omhyggelige, når det
drejer sig om af folkemord, som det forventes af fremmede
regeringer.
 
Indtil Karadzic's nylige pågribelse, foretaget af
Serbien, havde USA påført den serbiske regering økonomiske sanktioner for ikke
at samarbejde med den internationale domstol. Et yderligere tegn på USA's afsky
over folkemord er Kontor for Særlig Efterforskning (OSI) i det amerikanske
justitsministerium. Det har som opgave at efterforske personer, skyldige i
Nazi-støttede forfølgelser, som senere ulovligt rejste ind i USA. De skyldige er
blevet denaturaliseret eller deporteret.
 
OSI ville således være veludrustet til at lede
en folkemords-efterforskning i forsvars-ministeriet. USA's kriminallov forbyder
forbrydelsen, hvor den end begås, af en USA-borger, en person med
arbejdstilladelse eller enhver anden person, der er kommet til
landet.
 
Adolf Hitlers "Mein Kampf", der indeholdt heftige
anti-jødiske passager, var varsler om Holocaust. Den parallelle politiske
dynamik, der er i gang i SriLanka, er den buddhistiske Mahavamsa, kombineret med
den buddhistiske munke-lære, at tamilere, der ikke er buddhister, skal udryddes
for at ære Buddha's vision om en etnisk ren srilankansk stat. Så sent som d.20
juli, 2008, citerede AFP-nyhederne Rajapakse's nære kollega, generalløjtnant
Sarath Fonseka, der beskriver SriLanka som" en singhalesisk nation"
med undtagelse af tamilere. Det undtagelses-koncept minder om Hitlers ambition
om at gøre Nazi-Tyskland "jødefrit", eller fri for jøder. Og ligesom Hitlers
Waffen SS var rent arisk, er  Rajapakse/Fonsekas srilankanske væbnede styrker
praktisk talt rent singhalesiske.
 
En undersøgelse af forsvarsminister Rajapakse ville
synes rimeligt retfærdiggjort ud fra samme kriterier som ved anklagerne mod
Karadzic eller Bashir. Alle tre er strafskyldige under den hævdvundne doktrin om
lederes ansvar. Almindeligvis medfører den strafansvar for regerings-ledere, der
kendte til eller havde grund til at kende til krigsforbrydelser fra underordnede
og forsømte at tage rimelige forholdsregler for at hindre eller straffe
overtrædere.
 
Karadzic står over for en retssag for, blandt andet
folkemord på tusinder af bosniske muslimer i Srebrenica, ved Det Internationale
Kriminal Tribunal for det tidligere Yugoslavien. D.24.juli,2008, udstedte Luis
Moreno-Ocampo, anklager i den Internationale Kriminalret, arrestordre mod
præsident Bashir. Anklagen lød på folkemord gennem drab, bortførelser og
udsultning af de etniske grupper, Fur, Masalit og Zaghawa.
 
Anklageren understregede specielt, at præsident
Bashir "nægter ofrene (for folkemord) adgang til det kriminelle retssystem og
bruger systemet mod dem, der ikke rettede sig efter hans ordrer om udryddelse.
(Han) beskytter, forfremmer og sørger for straffrihed for sine underordnede for
at sikre sig deres villighed til fortsat at begå forbrydelser. Han kunne
bemyndige til undersøgelser af medlemmer af de væbnede samt sikkerhedsstyrkerne,
men de eneste officerer, der undersøges, er dem, der afslår at deltage i
forbrydelser." Anklageren Moreno-Ocampo konkluderede:" Al Bashirs motiv var
kontrol over magten. Hans undskyldning var modstand mod 'oprørskhed'. Hans
hensigt var folkemord."
 
Der er grund til at tro, at Gotabhaya Rajapakse har
været medskyldig i et Srebrenica-lignende folkemord, eller værre, mod SriLankas
tamilere. Siden han indtog sit embede i november 2005, har han været vidne til
udenretslige drab på over 1.500 tamilere, tortur, snesevis af kidnappinger,
utallige vilkårlige arrestationer samt fordrivelse af over 250.000, en kolossalt
stor procentdel af de tamilere, der ikke er flygtet til udlandet for at søge
asyl. Den asiatiske Menneskerets Kommission rapporterede d.2.februar, 2007:
"Forsvindinger hver femte time (i SriLanka) er et resultat af en bevidst
fjernelse af alle lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger mod ulovlig arrestation,
mord og ulovlig fjernelse af lig."
 
USA's Stats Departement's 2007 rapport om
menneskerettigheder på SriLanka udtalte:" Det overvældende flertal af ofre for
menneskerets-overtrædelser, som f.eks. drab og forsvindinger, var unge tamilere.
Pålidelige rapporter citerede ulovlige drab, foretaget af regerings-agenter,
snigmord af ukendte gerningsmænd, politisk motiverede drab og rekruttering af
børnesoldater af paramilitære styrker, der havde forbindelse til regeringen,
forsvindinger, vilkårlige arrestationer og fængsels-anbringelser.  ….ved årets
slutning fandt udenretslige drab dagligt sted i Jaffna, og efter sigende udført
af militære efterretnings-enheder eller med forbindelse til de
paramilitære."
 
Der har ikke været en eneste retsforfølgelse for
disse forbrydelser. I hele de singhalesisk-buddhistisk dominerede regeringer i
SriLankas 60 årige historie er ingen forbrydelse mod en tamiler nogensinde
blevet straffet – en uhyggelig kendsgerning, der ligner Hitlers straffrihed for
Nazi-forbrydelser mod  jøder.
 
USA kan ikke på troværdig måde skælde ud på andre
lande over slap assistance ved anklager  om folkedrab, hvis det ikke
samvittighedsfuldt styrker sin egen indsats mod folkemord. Gotabhaya
Rajapakse har ret til at bevise sin uskyld. En efterforskning kunne måske
frikende ham for kriminalitet. Men både direkte og indirekte bevismateriale
taler for at se grundigt på, hvad der er blevet gjort og stadig bliver gjort mod
SriLanka's tamilere.  
 

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]