potentialdefendants_frontHævder, at "der er grund til at tro,
at Gotabhaya Rajapakse har gjort sig skyldig i et Srebrenica-lignende folkemord
eller det, der er værre, mod SriLanka's tamilere           . Siden han indsattes
i embedet i november 2005, har han været vidne til udenretslige drab på over
1.500 tamilere, tortur, snesevis af kidnappinger, utallige arrestationer samt
fordrivelse af over 250.000, en kolossalt stor procentdel af de tamilere, der
ikke er flygtet til udlandet for at søge asyl." En kommentar i Washington Times,
onsdag,  opfordrede kraftigt USA's justitsministerium til at forestå en
folkemords-undersøgelse af SriLanka's forsvars-minister, Gotabhaya Rajapakse,
generalløjtnant Fonseka og Basil Rajapakse.

Kommentaren var skrevet af Bruce Fein, Washington
sagfører og tidligere vicejustitsminister         under præsident Ronald
Reagan.
 
 
Artiklens fulde tekst følger:
 
Bosnien har sin Radovan Karadzic, Sudan har sin
Omar Bashir og USA kunne have sin Gotabhaya Rajapakse. Han er en amerikansk
statsborger, der gør tjeneste som SriLanka's singhalesisk- buddhistiske
forsvarsminister, der muligvis er skyldig i et igangværende folkemord mod
SriLanka's tamilere.
 
Skønt hr Rajapakse formodes at være uskyldig, bør
USA foretage efterforskning for at garantere, at de er så omhyggelige, når det
drejer sig om af folkemord, som det forventes af fremmede
regeringer.
 
Indtil Karadzic's nylige pågribelse, foretaget af
Serbien, havde USA påført den serbiske regering økonomiske sanktioner for ikke
at samarbejde med den internationale domstol. Et yderligere tegn på USA's afsky
over folkemord er Kontor for Særlig Efterforskning (OSI) i det amerikanske
justitsministerium. Det har som opgave at efterforske personer, skyldige i
Nazi-støttede forfølgelser, som senere ulovligt rejste ind i USA. De skyldige er
blevet denaturaliseret eller deporteret.
 
OSI ville således være veludrustet til at lede
en folkemords-efterforskning i forsvars-ministeriet. USA's kriminallov forbyder
forbrydelsen, hvor den end begås, af en USA-borger, en person med
arbejdstilladelse eller enhver anden person, der er kommet til
landet.
 
Adolf Hitlers "Mein Kampf", der indeholdt heftige
anti-jødiske passager, var varsler om Holocaust. Den parallelle politiske
dynamik, der er i gang i SriLanka, er den buddhistiske Mahavamsa, kombineret med
den buddhistiske munke-lære, at tamilere, der ikke er buddhister, skal udryddes
for at ære Buddha's vision om en etnisk ren srilankansk stat. Så sent som d.20
juli, 2008, citerede AFP-nyhederne Rajapakse's nære kollega, generalløjtnant
Sarath Fonseka, der beskriver SriLanka som" en singhalesisk nation"
med undtagelse af tamilere. Det undtagelses-koncept minder om Hitlers ambition
om at gøre Nazi-Tyskland "jødefrit", eller fri for jøder. Og ligesom Hitlers
Waffen SS var rent arisk, er  Rajapakse/Fonsekas srilankanske væbnede styrker
praktisk talt rent singhalesiske.
 
En undersøgelse af forsvarsminister Rajapakse ville
synes rimeligt retfærdiggjort ud fra samme kriterier som ved anklagerne mod
Karadzic eller Bashir. Alle tre er strafskyldige under den hævdvundne doktrin om
lederes ansvar. Almindeligvis medfører den strafansvar for regerings-ledere, der
kendte til eller havde grund til at kende til krigsforbrydelser fra underordnede
og forsømte at tage rimelige forholdsregler for at hindre eller straffe
overtrædere.
 
Karadzic står over for en retssag for, blandt andet
folkemord på tusinder af bosniske muslimer i Srebrenica, ved Det Internationale
Kriminal Tribunal for det tidligere Yugoslavien. D.24.juli,2008, udstedte Luis
Moreno-Ocampo, anklager i den Internationale Kriminalret, arrestordre mod
præsident Bashir. Anklagen lød på folkemord gennem drab, bortførelser og
udsultning af de etniske grupper, Fur, Masalit og Zaghawa.
 
Anklageren understregede specielt, at præsident
Bashir "nægter ofrene (for folkemord) adgang til det kriminelle retssystem og
bruger systemet mod dem, der ikke rettede sig efter hans ordrer om udryddelse.
(Han) beskytter, forfremmer og sørger for straffrihed for sine underordnede for
at sikre sig deres villighed til fortsat at begå forbrydelser. Han kunne
bemyndige til undersøgelser af medlemmer af de væbnede samt sikkerhedsstyrkerne,
men de eneste officerer, der undersøges, er dem, der afslår at deltage i
forbrydelser." Anklageren Moreno-Ocampo konkluderede:" Al Bashirs motiv var
kontrol over magten. Hans undskyldning var modstand mod 'oprørskhed'. Hans
hensigt var folkemord."
 
Der er grund til at tro, at Gotabhaya Rajapakse har
været medskyldig i et Srebrenica-lignende folkemord, eller værre, mod SriLankas
tamilere. Siden han indtog sit embede i november 2005, har han været vidne til
udenretslige drab på over 1.500 tamilere, tortur, snesevis af kidnappinger,
utallige vilkårlige arrestationer samt fordrivelse af over 250.000, en kolossalt
stor procentdel af de tamilere, der ikke er flygtet til udlandet for at søge
asyl. Den asiatiske Menneskerets Kommission rapporterede d.2.februar, 2007:
"Forsvindinger hver femte time (i SriLanka) er et resultat af en bevidst
fjernelse af alle lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger mod ulovlig arrestation,
mord og ulovlig fjernelse af lig."
 
USA's Stats Departement's 2007 rapport om
menneskerettigheder på SriLanka udtalte:" Det overvældende flertal af ofre for
menneskerets-overtrædelser, som f.eks. drab og forsvindinger, var unge tamilere.
Pålidelige rapporter citerede ulovlige drab, foretaget af regerings-agenter,
snigmord af ukendte gerningsmænd, politisk motiverede drab og rekruttering af
børnesoldater af paramilitære styrker, der havde forbindelse til regeringen,
forsvindinger, vilkårlige arrestationer og fængsels-anbringelser.  ….ved årets
slutning fandt udenretslige drab dagligt sted i Jaffna, og efter sigende udført
af militære efterretnings-enheder eller med forbindelse til de
paramilitære."
 
Der har ikke været en eneste retsforfølgelse for
disse forbrydelser. I hele de singhalesisk-buddhistisk dominerede regeringer i
SriLankas 60 årige historie er ingen forbrydelse mod en tamiler nogensinde
blevet straffet – en uhyggelig kendsgerning, der ligner Hitlers straffrihed for
Nazi-forbrydelser mod  jøder.
 
USA kan ikke på troværdig måde skælde ud på andre
lande over slap assistance ved anklager  om folkedrab, hvis det ikke
samvittighedsfuldt styrker sin egen indsats mod folkemord. Gotabhaya
Rajapakse har ret til at bevise sin uskyld. En efterforskning kunne måske
frikende ham for kriminalitet. Men både direkte og indirekte bevismateriale
taler for at se grundigt på, hvad der er blevet gjort og stadig bliver gjort mod
SriLanka's tamilere.  
 

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Eezham Tamils set to mobilise against heritage genocide in Kanniyaa, Trincomalee 15. juli 2019
  Following the call from the Saiva priest of Thenkayilai Aadheenam at Kanniyaa, Trincomalee, the grassroots of the Eezham Tamils are mobilising for a unified protest against the heritage genocide at Kanniyaa Hot Wells. Former Chief Minister of Northern Province Justice CV Wigneswaran expressing his solidarity named the joint activity against Tamils at Kanniyaa as an […]
 • Sri Lanka: Colombo wants to grab lands once again for power plants in Champoor 14. juli 2019
  The occupying Sinhala-Buddhist unitary state in Colombo has once again schemed to acquire the agricultural and residential lands of the Eezham Tamils in Champoor in Trincomalee for the construction of two power plants. The project seems to have been outsourced to a Japanese firm this time. The Tamil people were protesting against the controversial project […]
 • Sri Lanka: ITAK's failure brings Sinhala extremists to Jaffna's entrance with challenging ceremony 13. juli 2019
  The occupying Sinhala military in Jaffna has hurriedly organised a ceremony, Puṇya Mahōtsavaya, at the controversially erected Buddhist ‘Sammidhi Sumana’ Vihara at the entrance to Jaffna city at Naavat-kuzhi in Jaffna on Saturday evening. The construction of the stupa is yet to complete. However, the SL military has announced the move to coincide with the […]
 • Sri Lanka: Trustee vows to take up legal fight for restoration of Kanniyaa temple 12. juli 2019
  The Sinhala SL Government Agent (District Secretary) of Trincomalee District, NAA Pushpakumara, has been liaising with the SL Presidential Secretariat in Colombo and facilitating the SL Archaeology Department to resume the deconstruction of the base structure of Pi'l'laiyaar temple at the disputed heritage site of Kanniyaa Hot Wells. Mrs Ganesh Kokilaramany, who is the land-owner […]
 • Sri Lanka: SL Archaeology Department resumes disputed ‘chaitya’ project in Kanniyaa 11. juli 2019
  Openly violating the promise extended to Mano Ganesan, the SL Minister of Hindu Religious Affairs and National Integration on 10th June 2019, the occupying Colombo's Archaeology Department has resumed the controversial dismantling of the base construction of the old Saiva temple of Pi'l'laiyaar at the heritage site of Eezham Tamils in Kanniyaa, Trincomalee three days […]