det internationale samfund bør ændre holdning – 
Pirapaharan

 Lederen af TamilEelam's Befrielsestigre (LTTE),
V.Pirapaharan, placerede i sin årlige erklæring på 'Heltenes Dag' et tungt
ansvar hos det internationale samfund for freds-processens sammenbrud. Han
sagde, at det internationale samfunds medvirken til at afgøre det nationale
tamilske spørgsmål har været nærmest negativ og tilføjede, at deres manglende
vilje til utvetydigt at fordømme det siddende regimes militære vej har skabt den
nuværende situation på øen. Han erklærede, at støtten fra det internationale
samfund gennem økonomisk og militær støtte til og gennem halvhjertede
diplomatiske bestræbelser over for den singalesiske stat, der går ind for
folkemord, vil give bagslag.


Om den lange og bitre historie om bedrag fra den
singalesiske stat sagde han yderligere," ingen af partierne i Syd er parate til
at acceptere de vigtigste principper for en varig fred: Det tamilske hjemland,
den tamilske nation samt den tamilske ret til selvbestemmelse. Det herskende
parti står stejlt på enheds-styre; de røde og de gule partier
går overhovedet ikke ind for nogen løsning;og hoved-oppositionspartiet, der
er hoppet helt væk fra sin tidligere holdning, siger på den ene side intet
konkret og taler undvigende for at støtte  regeringens militære aktioner og
siger på den anden side, at det støtter freds-bestræbelser.  Alt dette viser
klart vor pointe og beviser uden tvivl, at alle de singalesiske politiske
partier i virkeligheden er chauvinistiske og anti-tamilske. At forvente en
politiske løsning fra nogen af disse Syd-partier er politisk
naivt."

 

Idet han henledte det internationale samfunds
opmærksomhed på denne lange historie om bedrag fra den chauvinistiske
singalesiske stat, sagde den tamilske nationale leder, at det tamilske folks
tillid til det internationale samfund er blevet svækket ved dets ensidige
holdninger. Han fremhævede, at nationer som Øst-Timor og Montenegro brød ud af
deres undertrykkelse og vandt deres frihed med hjælp og støtte fra det
internationale samfund. Han tilføjede, at det internationale samfunds
handlinger, hvad angår det tamilske nationale spørgsmål, er uretfærdige og
sagde, at det tamilske folk håbede, at det internationale samfund ville ændre
deres tvetydige holdning og anerkende den tamilske nations suverænitet.

 

LTTE's leder opfordrede det globale tamilske
samfund til at støtte TamilEelam's kamp for frihed. "Jeg ønsker at udtrykke min
kærlighed og taknemmelighed over for jer for jeres deltagelse indtil nu i
opbygningen af vor nation, hvor I har samlet alle jeres intellektuelle,
materielle, økonomiske og mange andre ressourser for at tjene vor nation, og jeg
beder om, at I vil stå sammen med os i de kommende år for vor kamp for
friheden", sagde han.

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver