ltte_logo.jpgBefrielsestigrene for Tamileelam (LTTE)
opfordrede i en erklæring, udsendt mandag, FN's generalforsamling, der er
forsamlet til sin 62. generalforsamling i New York, USA, til at anerkende
konceptet om suverænitet for det tamilske folk og støtte fredsprocessen
i overensstemmelse med dette princip. LTTE-erklæringen karakteriserede tilliden til
nogle medlemmer af det internationale samfund på Sri Lanka's seneste
Tværpolitiske Repræsentative Komité (APRC) som misforstået tillid, som ikke har
medført noget konstruktivt resultat til dato.

LTTE-erklæringen opfordrede forsamlingen til at
give passende muligheder for, at det tamilske folk kan udtrykke deres
forhåbninger således, som man har givet befolkningerne i ØstTimor og
Kosovo.
 
"Det Internationale Samfund må lægge pres på Sri
Lanka's regering (GoSL),  så de standser den militære undertrykkelse, den
etniske udrensning, de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og
accepterer det tamilske folks ønsker for at nå frem til at finde en løsning, der
er baseret på retten til selvbestemmelse for det tamilske folk," udtalte
erklæringen.
 
Her følger den fulde tekst af erklæringen, udsendt
af LTTE's politiske sektion.
 
Den politiske afdeling
Befrielsestigrene for Tamil Eelam
24.september 2007
 
Anerkend Suverænitet for det Tamilske Folk
– er LTTE's opfordring til FN's  62.
generalforsamling –
 
Delegationen, under ledelse af Sri Lanka's
præsident, Mahinda Rajapakse, er forsamlet i New York, USA, for at deltage
i FN's  62. generalforsamling. Denne delegation vil, som tidligere, benytte
denne lejlighed til at betegne den tamilske kamp for selvbestemmelse som
terrorisme og vildlede det internationale samfund for at dække over Sri Lanka's
forfejlede fortid, hvad angår menneskerettigheder, humanitære anliggender og
freds-proces.
 
På dette tidspunkt, da verdenslederne er samlet til
FN's 62. generalforsamling, ønsker LTTE's politiske afdeling at sætte fokus på
problemer, der har forbindelse til den aktuelle konflikt-situation og
fredsproces. Da LTTE og det tamilske folk nægtes en fair chance for et henvende
sig direkte til det internationale samfund (IC), har vi valgt at sende denne
erklæring.
 
(a) Sri Lanka og freds-processen.
Siden præsident Mahinda Rajapakse blev valgt til sit embede, har han
systematisk svækket den IC-baserede våbenhvile-aftale (CFA) mellem Sri Lanka's
regering (GoSL) og LTTE.
 
Regeringen har direkte ignoreret alle de løfter,
der blev indgået ved Geneve-møderne.
 
Endvidere har GoSL forsøgt at isolere LTTE, den ene
af parterne i våbenhvile-aftalerne, i forhold til IC og således forhindret det
tamilske folk i direkte at henvende sig til IC angående deres legitime ønsker om
en fair konfliktløsnings-proces.
 
GoSL har fremsat skizofrene offentlige erklæringer,
der har spændt lige fra hensigten om at "udradere LTTE" og give tamilerne en
politisk løsning og til at "svække LTTE" for at tvinge dem til
forhandlingsbordet.
 
Udnævnelsen af den tværpolitiske repræsentative
komité (APRC) til at opstille en konstitutionel ramme for en løsning af
konflikten er endnu et klassisk eksempel på regeringens
dobbeltrolle.
 
Taktikken med at udnævne 'APRC's og 'Round Tables'
til at løse den nationale konflikt er en vildledende vane hos Sri Lanka's
forskellige regeringer. Men nogle medlemmer af det internationale samfund har
vist tillid til denne seneste APRC og har forsikret alle og enhver om, at den
ville fremkomme med en ramme for en løsning af konflikten. Denne vildledende
tillid har ikke bevirket noget konstruktivt resultat til dato.
 
På den anden side har lederne af GoSL fremsat
regulære giftige bemærkninger og sejrs-parader under udførelsen af den militær
kampagne. Kynisk udnyttende den internationale diskussion om "terrorisme"
retfærdiggør GoSL lokalt en krig mod den tamilske nation.
 
Det seneste og mest kategoriske bevis kom i den
tale, holdt af forsvarsministeren, Gotabhaya Rajapakse, i nærværelse af hans
bror, præsident Mahinda Rajapakse, i Trincomalee d.14.september, som blev sendt
på det nationale TV. Han sagde:
 
"Vi kan ikke etablere permanent fred i landet
ved kun at vinde halvdelen eller to trediedele af krigen mod
terrorisme……….Præsident Rajapakse kan ikke gennemføre den ønskede
politiske løsning i den nordlige og østlige konflikt, medmindre LTTE-terrorismen
nedkæmpes 100%."
 
To vigtige kendsgerninger kan udledes af denne
erklæring, der blev klart bakket op af præsidenten selv. For det første, at GoSL
har til hensigt at intensivere krigen i Nord og for det andet, at APRC var en
facade, der skulle føre det internationale samfund bag lyset.
 
Og sandelig, ikke mindre end en uge efter denne
TV-erklæring på singhalesisk har GoSL igen, på aftenen for sin fremtræden på
FN's Generalforsamling, fremsat hykleriske udtalelser om
fredsmøder.
 
Folkedrab mod
tamilere.
 
De voksende statistikker over civile ofre beviser
tydeligt, uden for enhver tvivl, at denne krig, ført af de srilankanske styrker,
virkelig er en folkedrabs-krig mod det tamilske folk. Undertrykkende love,
godkendt af en singhalesisk majoritets-regering, legitimerer dens brutalitet.
Katastrofe-lovene giver alibi og straffrihed for ulovlig arrestation, tortur,
drab og fjernelse af lig uden efterforskning.
 
Menneskerettigheder og krænkelser af lov om
menneskerettigheder
 
I de 21 måneder siden præsident Rajapakse kom til
magten i november 2005, er 1974 tamilske civile blevet dræbt af de srilankanske
væbnede styrker og deres allierede paramilitære, og 842 tamilske civile blevet
enten arresteret eller bortført af disse styrker. Blandt de dræbte var der fire
populære parlamentsmedlemmer, Joseph Pararajasingam, Nadaraja Raviraj (begge
siddende parlamentsmedlemmer), a.Chandra Nehru (tidligere MP) og v.Wigneswaran (
et mp, der valgtes til at erstatte den dræbte Pararasingam). Over 69 af de
dræbte fra denne periode var børn under 16. Foruden disse drab på børn har over
150 civile, herunder også børn, søgt sikkerhed hos Jaffna's
Menneskeretskommission af frygt for deres liv. Det store flertal af civile, der
er blevet dræbt og forsvundet i denne periode er tamilere.
 
Over 500.000 personer på Jaffna-halvøen er afskåret
fra områder udenfor og er nægtet tilførsler af vigtige ting over land og holdes
i åbent fængsel på grund af GOSL's militære formål. Trods gentagne anmodninger
fra Jaffna's befolkning og ved det sidste Geneve-møde har GoSL ikke imødekommet
disse anmodninger og har holdt A9-vejen lukket.
 
Erobring af jord:
 
 Besættelses-krigen, der blev startet af GoSL
sidste år, har tvunget hundredtusinder af tamilere fra deres jord og således
berøvet dem deres levebrød. Mange civile blev dræbt og forsvandt under
processen. De bortdrevne blev derefter med magt genbosat mod deres ønske på
forskellige lokaliteter. FN's Højkommission for flygtninge meddelte, at de trak
sig ud af genbosættelses-sagen på grund af den moralsk anløbne proces. I Sampur
og Muthur/øst konfiskerede GoSL folks jord ved at erklære dem for
Højsikkerheds-zoner og er i færd med at skabe nye singhalesiske bosættelser i
disse områder.
 
Undertrykkelse af
medierne
 
For at hindre information om deres krig mod civile,
som skaber utrolige problemer for dem, undertrykker GoSL mediernes frihed på
mange måder. De, der arbejder videre trods sådanne trusler, bliver myrdet.Elleve
journalister er blevet myrdet siden 2005 af GoSL's operative
styrker."Uthayan"-avisen fra Jaffna, de mest truede personers talerør, arbejder
stadig under trusler. En anden journalist fra syd, der nævnede korruption ved
GoSL's erhvervelse af våben, har også modtaget dødstrusler.
 
'Terrorist', brugt som
etiket 
 
Repræsentanter fra det internationale samfund, der
har hævet stemmen mod disse forfærdelige krænkelser af humanitære normer, har
ustandselig været mål for GoSL med de mest rasende angreb. Det er typisk for
lederne fra GoSL at bruge smædeordene "terrorist" og "LTTE-sympatisør" mod
enhver, der hæver stemmen for retfærdighed og anstændighed på denne ø. Blandt
dem, der har været hængt ud, er FN's undersekretær for humanitære affairer, John
Holmes, FN-repræsentant for børn, der er skadet af væbnet konflikt, ambassadør
Allan Rock og Australiens tidligere udenrigsminister og nuværende præsident for
International Krise Gruppe, Gareth Evans. De er alle blevet betegnet som "Hvide
Tigre" af  GoSL's senior-medlemmer.
 
(b) LTTE og
fredsprocessen
 
Vi tror fast på, at det internationale samfund
forstår, at den tamilske befrielses kamp mod undertrykkelse har fulgt
internationale normer. Og den kan ikke sammenlignes med formålsløse, intolerante
grunde til vold:terrorisme.
 
Vi forventer endvidere, at det internationale
samfund anerkender, at det altid er LTTE, der holder dørene vidt åbne for
fredsmøder. LTTE erklærede enstemmigt våbenhvile i 2000 efter at have generobret
mange byer i  Vanni og den store srilankanske militærlejr i Elefant Passet og
således banet vej for de følgende freds-bestræbelser. Men det daværende regime
med præsident Kumaratunga ankom først til fredsmødet, da de havde testet deres
militære styrke ved endnu en militær operation og været ude for yderligere
tab.
 
Vi brugte igen tid og rådgivning til præsident
Rajapakses nye regime, for at genoptage freds-processen. Men hans regime
ignorerede alle de aftaler, der var indgået ved bordet, og afslog endda at
imødekomme befolkningens humanitære. behov.
 
Medens LTTE fortsat respekterede og så
vigtigheden af en fuld gennemførelse af våbenhvile-aftalen, kastede
Rajapakse-regimet sig ud i sin besættelses-krig. Den startede angrebet på
Mavilaru under påskud af humanitært behov til trods for den tålmodighed, LTTE
udviste.
 
Denne militære kampagne i Sri Lanka er fortsat lige
siden i Øst og Nord under forskellige kodebenævnte operationer, medens LTTE har
fortsat med at holde igen og har begrænset sig til
forsvars-operationer.
 
(c) Forventninger til det tamilske folk fra
det internationale samfund.
 
I den sammenhæng, der beskrives nedenfor, opfordrer
vi kraftigt det internationale samfund:
 
     1.   Til at anerkende konceptet om det
tamilske folks suverænitet, og støtte fredsprocessen  
           i overensstemmelse med dette
princip.
 
     2.    At skabe passende muligheder for, at det
tamilske folk kan udtrykke deres ønsker således,
           som det har været tilfældet i Øst Timor
og Kosovo.
 
Sri Lanka's regering må ophøre med sin
vildledning; standse sin militære undertrykkelse, etniske udrensning, og sine
alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; acceptere det tamilske folks
ønsker; og nå frem til at finde en løsning, der er baseret på retten til
selvbestemmelse for det tamilske folk. Det internationale samfund må benytte sin
autoritet over for GoSL for at få dem til at indordne sig.

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]