s_p_thamilchelvan_front.jpgS.P.Thamilchelvan, leder af
den Politiske Division af LTTE, udtalte i et interview. mandag med TamilNet, at for at skabe fred og
bane vej for samtaler, skulle det internationale samfund nå frem til at ”støtte
kampen for det tamilske folks rettigheder og tvinge den srilankanske regering
til at opfylde våbenhvile-aftalen i sin helhed.” Han karakteriserede
”bestræbelserne” på at frembringe en fælles holdning mellem de sydlige partier
som ”det samme gamle drama”, der har været i gang under det tamilske folks kamp
for deres rettigheder og sagde , at kun våbenhvile (CFA) kan redde øen fra
katastrofen.

Idet han hilste ledernes
rettidige møde i Oslo velkommen, sagde Thamilchelvan, at det tamilske folk er
blevet mistænksomme overfor, at der ikke er nogen fast fælles holdning, selv
blandt medlemmer af ledergruppen. Nogle medlemmer opmuntrer indirekte Colombo
ved at yde militær og økonomisk hjælp, medens andre forsøger at tage praktiske
skridt til at lægge pres på den srilankanske regering, sagde LTTE’s politiske
leder.

Det internationale samfund må
tilegne sig virkelig forståelse af denne lange historie (af forlængende og
tidsslugende taktik fra Colombo) og handle for at afslutte de tvetydige
bestræbelser fra det singalesiske lederskabs side. Jeg tror på, at konstruktive
skridt fra det internationale samfund vil være at acceptere og støtte det
tamilske folks kamp for deres rettigheder og tvinge den srilankanske regering
til at opfylde våbenhvile-aftalen 100% for at bane vej for freds-samtaler.

Om den militær situation i
øst sagde Thamilchelvan, at LTTE vælger militære strategier, der er tilpasset
”stedet, omgivelserne og tiden,” og at den srilankanske hær (SLA) vil finde ud
af, hvilken fælde, de har sat for sig selv.

TamilNet: Hvordan betragter
De ledernes møde i Oslo, hvor den øjeblikkelige situation i Sri Lanka
diskuteres.?

Thamilchelvan: Vi hilser
ledernes møde for at diskutere problemerne angående permanent fred samt en
løsning på den etniske konflikt velkommen. Det internationale samfund har
gentaget det virkningsløse ved en militær løsning og nødvendigheden af, at de
to parter vender tilbage til forhandlingsbordet. Samtidig med, at vi byder det
velkommen, pointerer vi, at det tamilske folk er meget kede af, at det
internationale samfund ikke har taget nogen konstruktive og konkrete
forholdsregler for at gøre en ende på den stats-sponsorerede vold mod det
tamilske folk og i  særdeleshed intet
har gjort for at bringe en afslutning på den etniske udrensning, grusomme
krænkelser af menneske-rettighederne samt den alvorlige menneskelige
elendighed, det tamilske folk har været udsat for. Der har virkelig været rejst
mistanke i det tamilske folk om, hvorvidt der ikke engang er en fast forenet
holdning blandt landenes ledere. Det tamilske folk er uforstående overfor, at
nogle lande indirekte opmuntrer regeringen ved at yde militær og økonomisk
hjælp, medens andre lande presser regeringen til at søge en politisk løsning.

TamilNet: Hvilke ændringer i
politik, opfattelse og fremgangsmåde mener De, det internationale samfund
skulle slå ind på for at skabe et klima, der er fremmende for permanent fred?

Thamilchelvan: Våbenhvilen
bragte i det mindste en midlertidig udsættelse af den intensive krig, der
foregik i over tyve år. Dette er vigtigt, fordi det var den første aftale, der
fandt sted efter lang tid med hjælp fra det internationale samfund. Verden
støttede enstemmigt denne aftale. Det bragte håb til de samfund, der var
påvirkede af konflikten. Dog, på grund af kampen om magt blandt de singalesiske
herskende klasser, blev den fremmende atmosfære, der var blevet skabt for fred,
ødelagt. Gennem deres aktioner har den herskende klasse skabt forvirring  om holdningerne hos flertallet af det
singalesiske folk og har skabt en meget negativ situation på denne ø. De afslog
det allerførste forslag, det tamilske folk stillede om en midlertidig regering,
og de ødelagde også aftalen om en fælles struktur angående humanitært arbejde,
fremsat af det internationale samfund  efter tsunami-ødelæggelserne og efter, at den var blevet
underskrevet af begge parter. Således har den chauvinistiske singalesiske
ledelse ødelagt ethvert håb hos tamilerne.

Det internationale samfund må
alvorligt søge at forstå den lange historie om den tamilske kamp og handle for
at gøre en ende på de tvetydige etniske bestræbelser fra den singalesiske
ledelse. Jeg tror, det konstruktive skridt fra det internationale samfund vil
være at acceptere og støtte det tamilske folks kamp for sine rettigheder og
tvinge den srilankanske regering til at overholde våbenhvileaftalen 100% for at
bane vej for freds-samtaler.

TamilNet: Det internationale
samfund, specielt USA, mener, at en fælles aftale skal opnås ,mellem de sydlige
politiske partier og gennem dette skabe basis for forhandlinger med LTTE. Er
det muligt? Er det den rigtige strategi?

Thamilchelvan: Hvad angår de
sydlige politiske partier har der aldrig været en praksis med at følge
parti-politik. De hopper fra parti til parti for at søge magt og økonomiske
gevinster. De nuværende ”Bestræbelser” på at skabe en fælles holdning blandt de
sydlige partier er det samme drama, der har fundet sted under det tamilske
folks kamp for deres rettigheder. At finde en løsning har aldrig været motivet
for disse ”bestræbelser”. De seneste ”bestræbelser” vil heller ikke skabe det
ønskede resultat med en fælles aftale. 
Når beslutningerne senere skal sættes i værk, vil disse partier ikke
samarbejde hen mod dem. Aftaler eller løsninger kan kun nås, når dem, der har
magten, handler med ærlighed for at finde en sådan løsning, ellers ikke.

Desuden, hvem som helst, der
tager kontrollen i den srilankanske regering er altid interesseret i en militær
løsning og er i virkeligheden mere indstillet på at udnytte det internationale
samfund. Det har altid været mønsteret. Èt punkt må understreges: Den
srilankanske regering vil aldrig gå med til freds-samtaler, hvis det er
militært stærkt. Det vil tværtimod afvise freds-bestræbelser og
våbenhvile-aftaler og springe ind i en krig og sige, at de vil skabe en løsning
med militære midler. Derpå, efter at være udsat for svære tab uden mulighed for
at trække sig tilbage, vil de gå med til freds-samtaler. Jeg tror bestemt, at
det internationale samfund må have forstået mønsteret efter den skuffende
opførsel fra de forskellige singalesiske regeringer. Den seneste
våbenhvile-aftale, som det internationale samfund troede, ville føre til en
løsning, var resultatet af de militære og økonomiske vanskeligheder, den
singalesiske regering stod overfor. Derfor vil håbet om at finde en løsning ved
at styrke den srilankanske regering militært og således ødelægge det tamilske
folk og deres kamp for frihed for altid forblive en dagdrøm.

For det første er det aldrig
sket, at en srilankansk regering er gået med til møder eller freds-bestræbelser
i en sådan situation. For det andet vil en sådan løsning aldrig blive en
retfærdig løsning for et undertrykt folk.

TamilNet: Skønt det står i
modsætning til det internationale samfunds holdning, er der dele af den sydlige
ledelse og præsteskabet, der har den opfattelse, at freden kan opnås ved at
udmatte LTTE. Hvad er Deres holdning til det?

Thamilchelvan: Det tamilske
folk har kæmpet for deres rettigheder gennem de sidste 60 år. Oprindeligt
valgte det tamilske folk ikke militære midler til deres frihedskamp. De kæmpede
deres kamp gennem ikke-vold i 30 år. De singalesiske ledere kunne være
fremkommet med en løsning på det etniske problem i de 30 år. Der var aldrig en
åben humanitær tilnærmelse til dette problem fra den singalesiske ledelse. Tværtimod
foretog man etnisk udrensning og folkemord mod folket. Mange tusinde tamilere
blev dræbt, og hundred-tusinder blev drevet bort fra deres jord – en ufatteligt
stor menneskelig elendighed blev skabt. Det var i et sådant miljø vores
friheds-bevægelse blev født. Først da deres kamp med fredelige og demokratiske
midler og militær vold gik i gang for at udslette befolkningen, optog de væbnet
kamp som selvforsvar. Befolkningen i Tamil Elam ønskede ikke at skabe denne
situation. Den blev fremtvunget af singalesisk vold. Hvis sagen om det tamilske
folks rettigheder er trængt ind til verdens opmærksomhed, er det kun på grund
af den pligttro militære styrke fra folket. 
Derfor vil det tamilske folk aldrig tillade, at den militære styrke, der
blev bygget op trin for trin som selvforsvar bliver svækket. Den singalesiske
ledelse tænker kun på at holde det internationale samfund hen for at
intensivere deres etniske udryddelse og ødelægge tamilerne.

Først når den singalesiske
ledelse forstår det tamilske folks sande forhåbninger, at den militære styrke
ikke er rettet mod den singalesiske nation eller det singalesiske folk, at den
blev opbygget som selvforsvar for at beskytte deres hjemland og at først, når
det tamilske folk har sikret, at de også kan leve med sikkerhed, frihed og
selvrespekt, vil denne ø blive et fredeligt sted, fri for vold.

TamilNet: Visse lande, som
afviser en militær løsning og lægger vægt på en politisk løsning, tager også
forholdsregler mod repræsentanter for tamilere og LTTE. Som konflikten nu
udspiller sig på hjemlig og international platform, hvordan påvirker det sagen
om tamilsk repræsentation?

Thamilchelvan:
Hundred-tusinder af vort folk er drevet ud fra deres hjem og bor i forskellige
lande. De hjælper deres pårørende og venner på denne ø, som har gennemgået
umådelige lidelser. Det er en virkelig tragedie, at humanitær omsorg og det
naturlige sammenhold med pårørende klistres over med påskrifter om, at de
hjælper ”terrorister”. Hverken det tamilske folk eller deres repræsentanter har
overtrådt lovene i de lande, de bor i, når de udfører deres politiske eller
humanitære arbejde.  Efter tsunami-ødelæggelserne,
under freds-bestræbelserne, og da etniske overgreb gik ud over deres folk,
arbejdede udlands-tamilerne utrætteligt for deres brødre i det tamilske
hjemland. At tilsvine det arbejde, de gør for at hjælpe deres landsmænd ved at
kalde det terrorisme, er ikke kun nedslående for det tamilske folk, det vil
også opmuntre de singalesiske chauvinister til at intensivere deres vold.

TamilNet: Hvor nøjagtig er
påstanden fra den srilankanske hær om, at LTTE er blevet drevet bort fra øst,
og at denne bortdrivning betyder SLA’s militære overmagt?

Thamilchelvan: Hvad angår
LTTE, er vi aldrig blevet slået. Vi tilpasser de militære strategier til
stedet, omgivelserne og tiden. Specielt i øst er det almindeligt, at de
singalesiske styrker trænger frem og så trækker sig tilbage, når de står over
for alvorlige tab efter vort kraftige forsvar. Intet folk vil acceptere
besættelse af deres land af en fremmed magt eller en magt de afskyr. De vil
altid søge deres egen sikkerhed. Meget snart vil de singalesiske styrker
forstå, hvilken fælde, de har sat for sig selv.

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]