Der blev afholdt møde mellem lederen af UNICEF, Joanna van Gerpan, og
lederen af LTTE's politiske sektion d. 19. juli. Inden dette møde  havde der
været et møde med ledelsen for 'Beskyttelse af Børn' (CPA) i Kilinochchi. Fru
van Gerpan repræsenterede 1612-Arbejdsgruppens mæglings-afdeling så vel som
UNICEF ved disse møder. De problemer, der blev diskuteret, er angivet på
nedenstående liste.
 
 

Rekrutteringsalder: Med respekt
for 1612 Aktionsplanen gentog Tamilchelvan over for lederen af UNICEF LTTE's
tilsagn om at afslutte medlemsskab af organisationen for unge under 18 ved
slutningen af dette år.
 
De 135 sager fra de nordlige  distrikter,
der stadig ligger i UNICEF's database, men ikke i LTTE's:
CPA rejste
sagen om de angivne 135 sager om unge under myndighedsalderen i LTTE fra de
nordlige distrikter, der stadig er opført i UNICEF's database. CPA har gentagne
gange anmodet UNICEF om at bekræfte rigtigheden af disse sager, fordi de ikke
mere er i LTTE. UNICEF lovede at afslutte processen snart.

Sager fra ØST: CPA informerede UNICEF om, at der er
sat en proces i gang angående sagerne fra Øst. CPA har tidligere informeret
UNICEF om, at det stadig er problematisk at behandle de østlige sager på grund
af angrebene fra det srilankanske militær, som har resulteret i massive
fordrivelser. CPA sagde, at en hemmelig proces nu er sat i gang af CPA for at
opspore og frigive disse sager, hvis de menes at berøre LTTE.
 
Andre citerer UNICEF fejlagtigt: 
Ved mødet blev to nylige modsatrettede erklæringer fra andre, der citerer
UNICEF-Sri Lanka, diskuteret af CPA med med UNICEF. Den ene er en artikel fra
d.27.april i 'Dominion Post' i New Zealand. Artiklen var skrevet af en eller
anden fra UNICEF-New Zealand. Fru van Gerpan sagde, at hvis artiklen var blevet
sendt til hendes kontor for kommentarer, ville den være blevet korrigeret, men
den havde ikke været sendt til hende. Artiklen citerede unavngivne ansatte i
UNICEF, Batticaloa, men UNICEF garanterede, at en sådan kommunikation ikke havde
fundet sted. Den anden erklæring var blevet fremsat af ambassadør ROCK i New
York d.5.juni, hvor han fejlagtigt citerede UNICEF for antallet af rekrutter
under myndigheds-alderen, oplyst af LTTE. Begge blev accepteret som fejl, som
man vil underrette UNICEF-Sri Lanka om.
 

 

 
Skoler som sikre zoner til beskyttelse mod
luftangreb:
CPA rejste spørgsmålet om at indrette skoler som sikre
zoner til beskyttelse mod luftangrab. UNICEF rejste spørgsmålet om overvågning
af områder omkring skoler, der erklæres som sikkerheds-zoner. Det blev foreslået
af CPA, at man må overveje at markere i det mindste skoler i de stærkt befolkede
områder som byerne Kilinochchi og Mullaithivu som sikkerheds-zoner. Det blev
accepteret af UNICEF som et vigtigt forslag, der bør følges op.
 

Leave a Reply

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Sri Lanka: Colombo destroys dairy-farming economy of Eezham Tamils in Batticaloa 15. oktober 2019
  Former Sinhala paramilitary men have shot and killed around 1,500 of cows in the interior pasturelands of Paduvaan-karai region in Batticaloa district within the last ten months, complains Nimalan Kanthasamy, the secretary of Dairy Farmers Association in Kiraan and Chengka'ladi in Koa'ra'laip-pattu South division. In the meantime, the SL State-owned Milk Industries of Lanka Company, […]
 • Sri Lanka: Tamil parties in North-East stipulate ‘acid test’ terms to SL presidential candidates 14. oktober 2019
  The main political parties of Eezham Tamils, which claim to uphold the principles of the concept of Tamil nationhood through the Right of Self-Determination and distinct sovereignty of Tamils to their traditional homeland, have come to an understanding of the terms to be placed as the acid-test conditions to the candidates running for the executive […]
 • Sri Lanka: SL Governor's latest land grab poses danger to archaeological traces of Eezham Tamils 13. oktober 2019
  SL Governor to North Mr Suren Raghavan is attempting to alienate 115 acres of lands at Kauthaari-munai in Ma'na'niththa'lai sandbar of Poo-nakari (Pooneryn) division to a private Tamil diaspora business person from Australia before his Governor term expires. Mr Raghavan is deceptively suppressing objections from the Tamil civil sources and the grassroots activists in Ki'linochchi […]
 • Sri Lanka: Monks step up campaign against Muslims, want to carve out Sinhala colony in Ampaa'rai 12. oktober 2019
  Sinhala Theravada Buddhist monks in robe have again started to escalate a land dispute along the coast in Poththvuil division of Ampaa'rai district in the East. The elected Divisional Council (PS) was prepared to allocate three acres of lands to the Buddhist vihara, which the monks had put up in illegally seized plot of three-quarter […]
 • Sri Lanka: Vote for Self-Determination, reject major candidates for more effective boycott 11. oktober 2019
  A section of civil activists in the North-East jointly promoted the idea of fielding a common Tamil candidate in the SL Presidential Election this time. The idea looked genuine and the process went on until the last minute deadline to find a contestant. The hidden hands of India and West were trying to influence the […]