மாவீரர்நாள் நிகழ்வானது பிராந்தியப் பொறுப்பாளரினால் பொதுச்சுடரேற்றலுடன் ஆரம்பமானது. தொடர்ந்து தேசியக்கொடியினை டென்மார்க் கிளைப்பொறுப்பாளர் ஏற்றிவைத்தார். ஈகச் சுடரினை மாவீரர் வீரவேங்கை வினிதா அவர்களின் சகோதரி ஏற்றிவைத்தார். தொடர் நிகள்வுகளாக மலர்வணக்கம் சுடர்வணக்கம் அகவணக்கம் நடைபெற்றது.
3dk

தமிழீழக்கனவுடன் தமிழ் மக்களின் விடுதலைக்காய் தம் உயிர்களை தியாகம் செய்த மாவீரர்களுக்கு அவர்களின் உறவுகளால் விளக்கேற்றும் பொழுது மாவீரர்துயிலுமில்லப் பாடல் ஒலிபரப்பப்பட்டது. அதன்பின்பு பொதுமக்களால் மாவீரர்களுக்கு விளக்கேற்றி வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
8dk

இவைதவிர மாவீரர் கானங்கள், சிறப்புரை, எழுச்சி நடனங்கள், நாடகங்கள் போன்ற நிகழ்வுகள் இம்மாவீரர்நாள் நிகழ்வுக்கு மேலும் எழுச்சியை ஊட்டின.
7
உலகறிந்த எம்தலைவர் உரைப்பதையே உறுதி மொழியென ஏற்று உறுதிபூண்டு கொள்கை மாறாமல் உயிரை விட உரிமை மேலென நேசித்த உத்தமர்கள் மாவீர்கள் அம் மாவீர்களின் கனவு நிறைவேறும் வரை ஓயாது செயற்படுவோமென இளையோர்களால் உறுதி கூறப்பட்டது. நம்புங்கள் தமிழீழம் நாளை பிறக்கும் என்ற பாடலுடன் மாவீரர் நாள் நிகழ்வு நிறைவு பெற்றுது.

9dk

4dk

1dk
6.dk

Comments are closed.

Translate:


Malathy tamil kalikudam
Tamilsk sprog
Tamilsk Musik

Arkiver
 • Genocidal Sri Lanka seizes ancient coastal hamlet of Tamil-speaking aborigines in Trincomalee 12. juli 2018
  The occupying Colombo is systematically absorbing Ilakkanthai, a fishing hamlet and an ancient settlement of Tamil Veddahs, located in the southeastern sector of Moothoor East in Trincomalee district. The coastal village was maintaining close links with neighbouring Paddaa'li-puram and Champoor and was previously under the control of LTTE. There were at least 210 families before […]
 • Sri Lanka: Collaborationist sections of TNA lose significance, Wigneswaran holds key to unified Tamil polity 11. juli 2018
  The policy outlook adopted by the US-led bandwagonism of the West and that of India is tightly in sync with each other. Their modus operandi is nothing else than pure appeasement of the accelerating Sinhala-Buddhist chauvinism in the South. They would be prepared to sacrifice the democratic aspirations of Eezham Tamils as their manoeuvrings are […]
 • Sri Lanka: SL Military Intelligence recommences recruitment of notorious ex-paramilitary operatives 10. juli 2018
  SL President Maithiripala Sirisena, who is also the Commander-in-Chief of the occupying military, and SL Prime Minister Ranil Wickramasinghe have given green signals to the respective intelligence services under their control to recommence recruitment of former Tamil paramilitary operatives in the occupied country of Eezham Tamils in the North and East, informed ex-paramilitary sources in […]
 • Sri Lanka: Antiquities Ordinance used to justify Sinhalicisation of 48 locations in Mullaiththeevu 9. juli 2018
  The intruding Sinhala-Buddhist establishment and the occupying military of genocidal Sri Lanka are rushing ahead with the expansion of an already reconstructed Buddhist temple, the so-called Gurukanda Raja Maha Vihara (Gurukanda RMV), which is located at Chemma'ni, Naayaa'ru in the coastal Karai-thu'raip-pattu division of Mullaiththeevu district. As the protesting Tamil land-owners successfully blocked the surveying […]
 • Sri Lanka: TNPF protests against Colombo's move to militarise Jaffna Fort 8. juli 2018
  The Tamil National Peoples’ Front (TNPF) staged a protest outside the Jaffna Fort against the move by the occupying SL military to militarise a section of the Jaffna Fort. The TNPF protesters also blamed Emmanuel Arnold, the Mayor of Jaffna and the TNA politicians who collaborate with the SL Governor in North Reginald Cooray, who […]